Omkringliggande orter och sevaerdheter | IlTresto

Omkringliggande orter och sevaerdheter

2024 SEASON

Come and enjoy the bright colors of our nature and our culture!

 

San Gimignano

Siluetten av San Gimignanos torn hoejer sig oever Val d'Elsas stoersta kulle (334 m). Orten utgjorde en gaeng huvudsaetet foer en liten etruskisk by fraen den helleniska perioden (100-200 talet foere Kristus) och boerjade sin nuvarande historia runt IX seklet, dae den ocksae fick Biskopen over Modenas namn, San Gimignano, som eligt saegen raeddade fortet fraen de barbariska horderna. Staden utvecklades avsevaert under Medeltiden tack vare att den korsades av huvudleden Via Francigena. Orten upplevede en saedan utveckling att den dess konstnaersliv och resulterande rikedom pae konstverk blommade och boerjade pryda kyrkor och kloster. Den 8 maj 1300 gaestades staden av Dante Alighieri, dae ambassadoer av Lega Guelfa i Toskana. Men den fruktansvaerda pesten aer 1348 och den paefoeljande avbefolkningen av omraedet drev San Gimignano in i en svaer krisperiod. Man lyckades bara ta sig ur den omfattande fattigdomen och vanvaerden som kaennteckande staden de kommande seklen foerst naer man boerjade aeterupptaecka ortens skoenhet och dess kulturella vikt.

Monteriggioni

Monteriggioni aer utan tvivel en saeregen och vaelkaend klassiker. Ortens borg eller fort gjorde sig ett namn redan pae medeltiden naer dess murar rollbesattes och beskrevs i Dante Aleghieris beroemda Divina Comedia. Murens som omringar borgen aer aen idag helt bibehaellen, 570 meters mur som med jaemna mellanrum avbryts av 14 torn och tvae ingaengar. Ingaengen mot Siena, La Porta Franca, befinners sig direkt under ett torn, medan den andra ingaengen som blickar mot Firenze, San Giovanni, utgoers av en oeppning i muren och foersvarades i gaengna tider av tornet intill. Borgen byggdes av Sienabor mella 1213-1219 hoegst upp pae en kulle som genomfors av Francigena. Borgen behaeller aen idag sin ursprungliga form och utseende. De enda aendringarna gjordes i boerjan pae 1600-talet dae man behoevde anpassa byggnaden till allehanda ammunition och vapenbestyr. Tornen slogs ner ett par meter och jord fylldes pae framfoer murarna foer att fae till en slags bastion, men aeven foer att utgoera ett mindre mael foer eventuella fiender. Ett par torn byggdes upp igen pae hojden ett par aer senare.

Colle Val d'Elsa

Orten aer uppbyggd och sprider ut sig oever tre olika nivaer, (borgen, slottet och dalen), och aer idag fraemst beroemd foer sin kristall- och hantverksproduktion av hoegsta klass, men utgoer ocksae sjaelvklart ett mycket vackert utflyktsmael foer turister fraen hela vaerlden.
Till borgen kommer man genom stora ingaengen, Porta Nova: traeng och laeng, utgoer den en upplevelse kantad av underbara gamla byggnader och palazzi fraen 1500-1600 talet, (palazzo Comunale, palazzo Usimbardi. Palazzo Buoninsegni foer att naemna naegra), tills den naer fram till palazzo Campana, daer man finner ingaengen till ortens slott eller castello, som ocksae aer stadens aeldsta byggnad. Traenga, pittoreska gator, tornbeprydda hus och byggnader, smae, moerka trappuppgaengar kaennetecknar orten, (haer foeddes ocksae beroemde Arnolfo di Cambio). Pae Piazza del Duomo ligger palazzo Pretorio, med arkeologiska muséet, palazzo Vescovile (det gamla biskopssaetet), och den foer staden typiska Via delle Volte.

Staggia Senese

Staggia aer en liten ort som omnaemdes redan pae 1000-1100 talet och upplevde en kraftig utveckling pae 1300-talet tack vare dess naerhet till Via Francigena. Staggia var involverat i krig ett flertal gaenger under de kommande seklerna, vilket ledde till att rejaela skyddsmurar byggdes upp runt borgen 1372 och sjaelva slottet fortifierades foer att skydda staden. 1431 byggdes muren upp ytterligare till att bli aennu staendaktigare. Ritningarna och anvisningarna till omstruktureringen gavs av sjaelvaste Brunelleschi. Staggias stadsmur och slott eller fort staer aen idag intakta saesom de saeg ut 1372.

En stor maengd historiskt intressanta orter av vikt befinner sig i naerheten av omraedet kring Il Tresto godset: Volterra, Siena (flygplats), Florens (flygplats), Arezzo, Cortona, Pisa (flygplats och naera till havet), Orvieto, Perugia (flygplats), Pienza, Montepulciano, Montalcino, Monte Olivieto, foer att naemna naegra av de mest sevaerda.